Νέες Αγγελίες Εργασίας κάθε εβδομάδα!

Τίτλος Αγγελίας: Εκπαιδευτικό Εργαστήριο με θέμα: «Κινητοποιητική Συνέντευξη (Motivational Interviewing) και Γνωστική θεραπεία» από την ΕΕΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 
Την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 ώρα: 11.30  –  17.30
 
Εισηγήτρια: Έλενα Χάιντς,
Ψυχολόγος, PhD, ΓΣΘ ψυχοθεραπεία-Θεραπεία Σχημάτων
 
Στόχος: να παρουσιασθούν οι τεχνικές της κινητοποιητικής συνέντευξης
 
Χορηγείται βεβαίωση 
 
Περισσότερες Πληροφορίες